Polityka prywatności

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

w dniu 25.05.2018 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.

W związku z tym informujemy o przetwarzaniu przez nas Pani/Pana danych osobowych w ramach sklepu internetowego www.makeUup.pl oraz zasadach, na jakich będzie się ono odbywało począwszy od dnia 25 maja 2018 r.

Administrator danych osobowych – kontakt

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hurtownia Monroe Katarzyna Skrzypek-Dziuk z siedzibą w Tarnowskich Górach, NIP 629-229-21-06 REGON 241381751 (dalej „My”), adres: Hurtownia Monroe Katarzyna Skrzypek-Dziuk, ul. Nowa 13, 42-600 Tarnowskie Góry, e-mail: sklep@makeuup.pl

Informujemy także, że powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować listownie, na adres: Hurtownia Monroe Katarzyna Skrzypek-Dziuk, ul. Nowa 13, 42-600 Tarnowskie Góry lub mailowo, na adres e-mail: sklep@makeuup.pl

Jakie dane przetwarzamy

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, które podała/podał nam Pani/Pan w formularzu rejestracji na stronie www.makeuup.pl lub dane podane przy składaniu zamówienia bez rejestracji na w/w stronie www.

W jakim celu pozyskujemy Pani/Pana dane

Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane:

 • do celów księgowych,
 • do kontaktowania się z Klientem,
 • do obsługi konta w MakeUup.pl oraz
 • do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży.

Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.

Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez MakeUup.pl informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

Komu możemy przekazać Pani/Pana dane

Pani/Pana dane możemy przekazać:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu realizacji wysyłki zamówień, zgodnie z wybraną prze klienta opcją w procesie zamawiania produktów
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
 • podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Hurtownia Monroe Katarzyna Skrzypek-Dziuk i za zgodą Klientów.

Jak długo możemy przechowywać Pani/Pana dane

Pani/Pana dane będziemy przechowywać od momentu rejestracji w sklepie www.makeuup.pl bądź podania nam tych danych podczas dokonywania zakupów bez rejestracji, do momentu wniesienia prośby o ich usunięcie lub wprowadzenie zmian.

Jakie ma Pani/Pan prawa

 • Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, dostępu do przekazanych nam danych osobowych.
 • Oprócz tego przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu

 • gdy zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszych, tzw. prawnie uzasadnionych interesów lub
 • w dowolnym momencie wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, przy czym po wniesieniu tego sprzeciwu nie będzie nam już wolno przetwarzać Pani/Pana danych do takich celów.

Więcej informacji

Jeśli ma Pani/Pan dodatkowe pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z nami: sklep@makeuup.pl